Nếu có thể em muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại

Nếu có thể em muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại

22/04/2016 +7 GMT
Tôi và em đến với nhau không phải do sự giới thiệu từ phía bạn bè, cũng không phải tình yêu sét đánh, yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên hay bất kể lí do nào khác
 
Nếu có thể em muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại
Nếu có thể em muốn được cùng anh đi hết quãng đường còn lại
Tôi và em đến với nhau không phải do sự giới thiệu từ phía bạn bè, cũng không phải tình yê...
Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đang xử lý...